Telefonklubbens bestyrelse                Formand:  Bent M. Hansen                


                  Kasserer:  Kurt Kristensen

                 Medlem:    Andreas Johansen

                  Medlem:     Alex S. Hansen      

                  Medlem:      Fin Nielsen

       
  
                       Suppleant:  Mogens Nielsen